Đáp án chính thức môn Hóa học THPT 2019 [Đủ mã đề]

dap-an-chinh-thuc-mon-hoa-hoc-thpt-2019

GD&TĐ – Đáp án chính thức môn Hóa học của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2019 từ mã đề 201 đến 224

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204
Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212
Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220
Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

Đáp án chính thức môn Hóa học (24 mã đề)

dap-an-chinh-thuc-mon-hoa-hoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019

THÍ SINH XEM THÊM:

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Toán THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Địa lý THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2019: Click here

✅ Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2019: Click here

Chúc sĩ tử đã trải qua 1 mùa thi tốt đẹp. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt bài làm của mình và có kết quả thi thật tốt.