Đáp án chính thức đề thi môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 [Đủ mã đề]

dap-an-chinh-thuc-de-thi-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019

GD&TĐ – Đáp án chính thức môn Địa lý của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

Các mã đề thi môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 (từ 301 đến 304)

Mã đề 301 Mã đề 302 Mã đề 303 Mã đề 304
Mã đề 305 Mã đề 306 Mã đề 307 Mã đề 308
Mã đề 309 Mã đề 310 Mã đề 311 Mã đề 312
Mã đề 313 Mã đề 314 Mã đề 315 Mã đề 316
Mã đề 317 Mã đề 318 Mã đề 319 Mã đề 320
Mã đề 321 Mã đề 322 Mã đề 323 Mã đề 324

Đáp án chính thức môn Địa Lý (24 mã đề)

dap-an-chinh-thuc-mon-dia-ly-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019

THÍ SINH XEM THÊM:

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Toán THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Hóa học THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2019: Click here

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2019: Click here

Chúc sĩ tử đã trải qua 1 mùa thi tốt đẹp. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt bài làm của mình và có kết quả thi thật tốt.